संत चोखा मेळा संपुर्ण माहिती मराठी | Sant Chokhamela information in Marathiसंत चोखा मेळा संपुर्ण माहिती मराठी | Sant Chokhamela information in Marathi

चोखा मेळा हा महार जातीचे होते. मंगळवेढा नावाच्या ठिकाणी राहत होते. वस्तीतील मृत जनावरे उचलण्याचा त्यांचा व्यवसाय होता. लहानपणापासूनच ते अतिशय साधे आणि धार्मिक होते. मधेच ते पंढरपूरला श्री विठ्ठलजींच्या दर्शनासाठी जात असत. पंढरपुरात त्यांनी नामदेवांचे कीर्तन ऐकले. येथेच त्यांचे शिक्षा-दीक्षा झाले. त्यांनी नामदेवजींना आपले गुरू मानले.
परिचय - चोखा मेळाचोखाजी हे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संत मंडळींपैकी एक होते. त्यांच्या भक्तीने सर्वजण मंत्रमुग्ध झाले. भगवंताच्या नामाचा महिमा गातांना सतत भगवंताच्या नामाचे चिंतन करणारे चोखाजी एके ठिकाणी म्हणतात की - "या नामाच्या महिमाने माझ्या शंका नष्ट झाल्या. या देहात मला भगवंत भेटला." त्यांच्या पत्नी सोयराबाई आणि बहीण निर्मलाबाई याही अतिशय भक्तीप्रिय होत्या. सोयराबाईंच्या प्रसूतीची सर्व सेवा देवानेच केली असे म्हणतात. त्यांच्या मुलाचे नाव कर्ममेळा होते, तेही भक्त होते. बंका महार नावाचा भक्त त्यांचा मेहुणा होता.विठ्ठलाचे भक्त - चोखा मेळा
चोखा जी हे देवाचे महान भक्त मानले जातात. आपली सर्व कामे करताना चोखा मेळा परमेश्वराच्या नामस्मरणात तल्लीन असायचे. त्यांच्यावर मोठी संकटे आली, पण परमेश्वराच्या प्रतापामुळे ते संकटांच्या वर चढत राहिले. पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल मंदिराचा महाद्वार त्यांना त्यांचे परम आश्रयस्थान आणि भक्तांच्या पायाची धूळ हेच त्यांचे मोठे भाग्य वाटले. त्या धुळीत लोळत असत. त्यांच्या अनन्य भक्तीमुळे त्यांचा देव झाला.


एकदा श्रीविठ्ठलाने त्यांना मंदिरात आणले आणि त्यांचे दिव्य दर्शन देऊन त्यांचे आभार मानले. देवाने त्यांच्या गळ्यात रत्नहार आणि तुळशीची माळ घातली. पुजारी जागे झाले, जे अजूनही झोपलेले होते. "चोखा नावाच्या महाराने न डगमगता मंदिरात प्रवेश केला. याचे हे धाडस आणि परमेश्वराच्या गळ्यातील रत्नहार? याने ठाकुरजींना भ्रष्ट केले आणि रत्नहार चोरला." असे म्हणत पुजाऱ्यांनी त्यांना बेदम मारहाण केली, दागिने हिसकावले आणि बाहेर फेकले. या घटनेवर संत जनाबाईंनी एका अभंगात म्हटले आहे- "चोखा मेळा अशा रीतीने केल्याने भगवंताचाही ऋणी होतो. जाती हीन असली तरी ती खर्‍या भक्तीत लीन असते. याने ठाकूरजींना भ्रष्ट केले. असे म्हणून ही लोक हसून गाणे म्हणू लागते. चोखा मेळा हा केवळ एक अनामिक भक्त आहे, जो भक्तराज म्हणण्यास पात्र आहे. चोखा मेळा हाच भक्त आहे ज्याने भगवंतावर मोहिनी घातली आहे. जगत्पती स्वतः चोखा मेळ्यासाठी मेलेली जनावरे घेऊन जाऊ लागले."मृत्यू - चोखा मेळा
एकदा मंगळवेढा येथे गावातील तटबंदीची डागडुजी सुरू होती. ते काम चोखा मेळावेही करु लागले. अचानक तटबंदी कोसळली, अनेक महार चिरडले गेले, त्याच वर्षी (1338) चोखा जी चाही मृत्यू झाला. चोखाजींची अस्थिकलश भक्तांना सापडला, त्यांच्यासोबत नामदेवही होते. त्यांच्या अस्थींची ओळख चोखा जीची अस्थी मानली जात होती, ज्यातून विठ्ठलाचा आवाज निघत होता. नामदेवजींनी या अस्थिकलश पंढरपूरला आणल्या आणि त्या मंदिराच्या मुख्य दरवाजावर जमिनीत पुरविले गेले आणि त्यावर समाधी बांधण्यात आली. ज्यांच्या अस्थिकलशातून विठ्ठल हे नाव निघत होते, त्या चोखाजींचा सर्व भक्तांनी जयघोष केला.


संत चोखा मेळा संपुर्ण माहिती मराठी | Sant Chokhamela information in Marathi

 संत चोखा मेळा संपुर्ण माहिती मराठी | Sant Chokhamela information in Marathiसंत चोखा मेळा संपुर्ण माहिती मराठी | Sant Chokhamela information in Marathi

चोखा मेळा हा महार जातीचे होते. मंगळवेढा नावाच्या ठिकाणी राहत होते. वस्तीतील मृत जनावरे उचलण्याचा त्यांचा व्यवसाय होता. लहानपणापासूनच ते अतिशय साधे आणि धार्मिक होते. मधेच ते पंढरपूरला श्री विठ्ठलजींच्या दर्शनासाठी जात असत. पंढरपुरात त्यांनी नामदेवांचे कीर्तन ऐकले. येथेच त्यांचे शिक्षा-दीक्षा झाले. त्यांनी नामदेवजींना आपले गुरू मानले.
परिचय - चोखा मेळाचोखाजी हे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संत मंडळींपैकी एक होते. त्यांच्या भक्तीने सर्वजण मंत्रमुग्ध झाले. भगवंताच्या नामाचा महिमा गातांना सतत भगवंताच्या नामाचे चिंतन करणारे चोखाजी एके ठिकाणी म्हणतात की - "या नामाच्या महिमाने माझ्या शंका नष्ट झाल्या. या देहात मला भगवंत भेटला." त्यांच्या पत्नी सोयराबाई आणि बहीण निर्मलाबाई याही अतिशय भक्तीप्रिय होत्या. सोयराबाईंच्या प्रसूतीची सर्व सेवा देवानेच केली असे म्हणतात. त्यांच्या मुलाचे नाव कर्ममेळा होते, तेही भक्त होते. बंका महार नावाचा भक्त त्यांचा मेहुणा होता.विठ्ठलाचे भक्त - चोखा मेळा
चोखा जी हे देवाचे महान भक्त मानले जातात. आपली सर्व कामे करताना चोखा मेळा परमेश्वराच्या नामस्मरणात तल्लीन असायचे. त्यांच्यावर मोठी संकटे आली, पण परमेश्वराच्या प्रतापामुळे ते संकटांच्या वर चढत राहिले. पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल मंदिराचा महाद्वार त्यांना त्यांचे परम आश्रयस्थान आणि भक्तांच्या पायाची धूळ हेच त्यांचे मोठे भाग्य वाटले. त्या धुळीत लोळत असत. त्यांच्या अनन्य भक्तीमुळे त्यांचा देव झाला.


एकदा श्रीविठ्ठलाने त्यांना मंदिरात आणले आणि त्यांचे दिव्य दर्शन देऊन त्यांचे आभार मानले. देवाने त्यांच्या गळ्यात रत्नहार आणि तुळशीची माळ घातली. पुजारी जागे झाले, जे अजूनही झोपलेले होते. "चोखा नावाच्या महाराने न डगमगता मंदिरात प्रवेश केला. याचे हे धाडस आणि परमेश्वराच्या गळ्यातील रत्नहार? याने ठाकुरजींना भ्रष्ट केले आणि रत्नहार चोरला." असे म्हणत पुजाऱ्यांनी त्यांना बेदम मारहाण केली, दागिने हिसकावले आणि बाहेर फेकले. या घटनेवर संत जनाबाईंनी एका अभंगात म्हटले आहे- "चोखा मेळा अशा रीतीने केल्याने भगवंताचाही ऋणी होतो. जाती हीन असली तरी ती खर्‍या भक्तीत लीन असते. याने ठाकूरजींना भ्रष्ट केले. असे म्हणून ही लोक हसून गाणे म्हणू लागते. चोखा मेळा हा केवळ एक अनामिक भक्त आहे, जो भक्तराज म्हणण्यास पात्र आहे. चोखा मेळा हाच भक्त आहे ज्याने भगवंतावर मोहिनी घातली आहे. जगत्पती स्वतः चोखा मेळ्यासाठी मेलेली जनावरे घेऊन जाऊ लागले."मृत्यू - चोखा मेळा
एकदा मंगळवेढा येथे गावातील तटबंदीची डागडुजी सुरू होती. ते काम चोखा मेळावेही करु लागले. अचानक तटबंदी कोसळली, अनेक महार चिरडले गेले, त्याच वर्षी (1338) चोखा जी चाही मृत्यू झाला. चोखाजींची अस्थिकलश भक्तांना सापडला, त्यांच्यासोबत नामदेवही होते. त्यांच्या अस्थींची ओळख चोखा जीची अस्थी मानली जात होती, ज्यातून विठ्ठलाचा आवाज निघत होता. नामदेवजींनी या अस्थिकलश पंढरपूरला आणल्या आणि त्या मंदिराच्या मुख्य दरवाजावर जमिनीत पुरविले गेले आणि त्यावर समाधी बांधण्यात आली. ज्यांच्या अस्थिकलशातून विठ्ठल हे नाव निघत होते, त्या चोखाजींचा सर्व भक्तांनी जयघोष केला.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत